8 Mars 2022

 

hovedsiden | Årsskriftet : Magnus |


 


Magnus

Slektsgranskning

- internett

- Bygdebok
       

 

Skjeberg Historielag

Stiftet 12.10.1978

Org. nr.: 913 425 383

 

Grasrotandel til Laget

 
www.skjeberg-historielag.org | k-inpe@online.no


Finn Skjeberg Historielag på Google Earth

 Årsskriftet Magnus

 

Skjeberg Historielag har siden 1996 ved årsavsluttning utgitt årsskriftet Magnus. Heftene kan bestilles på. Historielagets e-post adresse , se under, eller ved brev til:

Skjeberg Historielag, Stasjonsveien 52, 1746 Skjeberg . Postens porto kommer i tillegg til heftets pris.

Innholdsfortegnelsen : MAGNUS 2021

 

 

 

Årsskrivte Magnus 2020– Salgspris kr. 100,-

1. Magnus 25 år. 2. Naboer til Grøvle. 3. Glimmer og hardt arbeid i krig og fredstid. 4. Foss skole. 5. Skjeberg prestegård. 6. Behov for hvile. 7. Sledene og føret på Sarpebroen. 8. Skjeberg i avisene 1920. 9. Et hittebarn. 10. Min krigshverdag 1940 -1945. 11. Om en husmannsplass i Skjeberg. 12. Klage på posten. 13. Veiforslag Hellevadbrua «Fjella» - Rokke – et 100 års minne. 14. Service på jernbanen. 15. Slekt på Fladberg. 16. Begravelsene og gravskriftene i Skjeberg kirke. 17. Klesvask på Sandbakken i «gamle dager». 18. Barndomsminner fra Sandbakken. 19. Småstykker i avisene 1919. 20. Skjeberg kirke. 21. Juleminner fra Ise. 22. Wiwar.

 

 

Årsskrivte Magnus 2019 – Salgspris kr. 100,-

Innhold:  1. Raset ved Strandbekk 7 februar 1983, 2. Hafslund Skoles Jentekor, 3. «Brura i Skjebergdalen skulle hilses med salutt», 4. Næring på Ise, 5. Handel og vandel i Skjeberg i gamle dager.,

6. Veier, tråkk, stier og hulveier (oldtidsveier) mm., 7. Skjeberg kornmagasin, 8. Ragna Hansens minner, 9. Senter Landbruksverksted, 10. Husmannsplasser, 11. Litt informasjon, informasjonstavler, 12. Epletreet på Suterød,

13. Oppvekst på Grøvle i Skjebergdalen, 14. Den glemte jernbane langs Tunevannet, 15. Skjeberg i avisene 1919, 16. «Nå er jeg gammel nok til å være eldst i Skjebergdalen»,

17. Romfartsrestaurant skal teste hurtigmat – Wendy AS, 18. Tur til Wood Hotel, 19. Torsdagstur til Glengshølen stien, 20. En sørgelig historie.

 

 

 

Årsskrift Magnus 2018 Salgspris kr. 100,-

Innhold:  1: Skjeberg Misjonshus, 2. Gutten fra Spydeberg som ble til en ekte «Skjebring», 3. Gunne Grindklev, 4. Innkalling til kommunestyremøte, 5. Tveter IL., 6. Husmannsplassen Stenene under Skjeberg kirke / Prestegård

7. Grimsøykilens båtbyggeri, 8. Fribading i Sandviken, 9. Sandbekk gamlehjem og barnehjem, 10. Skjeberg i avisene 1918, 11. Funn av et mulig keltisk beslag, 12. Vagtboligen på Heia, 13. Næringsdrivende i utkantskjeberg,

14. Aktiv og frekk Borgenhaugen-gauk, 15. Fremtidsborg, 16. Einar Tveters vakre og moderne landhandleri ved Skjeberg stasjon, 17. Skyteskiva på øvre Skinde, 18. Sommerjobb, 19. Dødsannonser i Sarpsborgavisene,

20. En liten hverdagshistorie fra krigens dager.

 

 

Årsskrift Magnus 2017 – kr.100,-

Innhold: 1. Skjeberg Prestegård – et forpaktningsbruk i 130 år. 2. Om et epletre på Suterød. 3. Sagbruksvirksomheten på Hafslund. 4. Minner fra barndommen. 5. Historien bak et gateskilt. 6. Olaves og Berte på Bosmyr. 7. Høk Kro og Motell 50 år. 8. Jan (feskær `n) Jacobsen. 9. Is var og er en ressurs. 10. Vestre Skjeberg. 11. Randlistøks av bronse. 12. Invitasjon fra Henning Kingsrød til lysfest. 13. Tante Ragna og onkel Mattis på Mauritshytta. 14. Maggi. 15. Skjeberg i avisene i 1917. 16. Fransk flyvemaskin nødlandet i Skjeberg.

 

 

Årsskriftet Magnus fra 1996 - 2000 er utgitt i bokform (pent innbundet) - kr 250.-
Boken inneholder Skjeberg Historielags årsskrift for 1996 til 2000 gjengitt i sin helhet.
Boken og heftene kan bestilles hos Skjeberg Historielag sin adresse og på e-post: k-inpe@online.no

 

 

 

Årsskrift Magnus 2016 – kr.100,-

Innhold: 1. Hafslund skole 1952-2016. 2. Kirsebærdalen. 3. Født og oppvokst i Høisand. 4. Arbeide på telefonsentralen. 5. Hjelmer med horn, brukt i hellige handlinger på bronsealderens bergkunst? 6. Skoletannlegen. 7. Klesvask på Sandbakken i <<gamle dager>>. 8. Det det ikke ble noe av i Skjeberg. 9. Postran. 10. Matauke under krigen. 11. Selvbærende granittbroer i Skjeberg. 12. Historien om Grimsøy bro. 13. Hvorfor er ikke veving kultur når fotball er det? 14. Lyntoget. 15. Tur til Norske Bohuslän. 16. Med historielaget til Johansen monumenthuggeri og Olavssøylen. 16. Tur til Borge Varde. 17. En bildebatt i Skjeberg herredsstyre. 18. Løst og fast fra Gunnarstorp skole. 19. Fra <<Gjøken>> 18. november 1933.

 

 

 

Årsskrift Magnus 2015 – UTSOLGT

Innhold: 1. Da Dag og Egil gikk seg vill i skogen. 2. «Hundebunden saltvandspark». 3. Artige arbeidshistorier. 4. Fredsmarsjen 1945. 5. Fiskekonkurranse. 6. Det det ikke ble noe av i Skjeberg. 6. Gravleggingstradisjoner på Gunnarstorp gravfelt i Skjeberg. 7. Eiendommen Hagelund. 8. Makrellfiske. 9. Kråkekrigen. 10. Krigsminner 1940-1945. 11. Landbruket i 1930 årene og videre. 12. Næringsdrivende vest for Skjebergbekken. 13. Postens historie i Skjeberg. 14. Rodesteiner i Skjeberg. 15. Melkeflasken. 16. Husmannsplassen Leken under Jarle nedre. 17. Husmannsplassen Sørleken under Jarle nedre. 18. Med historielaget langs Rv 1. 19. Historielagets tur til Svinesund. 20. Med historielaget til Oscarsborg.

 

 

 

Årsskrift Magnus 2014 – kr.20,-

Innhold: Feiring av grunnloven i Skjeberg. 1814-2014 i Ingedal en historisk og arkeologisk undersøkelse. Mathisbråten 1908-1919. Folkvang 1904-2014, 110-års jubileum. Historien om hverdagssliteren Astrid Helene Andersen. Denne gang ser vi på: Strekningen fra gamle Borgen skole til Gulebrua med tilstøtende områder. Det det ikke ble noe av i Skjeberg. Gammeltraktorens venner Skjeberg. Minner fra barndommen. Sandbæk østre, fra kommunal «Fattiggård» til privateid gård. Alfheim. Da den siste henrettelsen fant sted i Skjeberg. «Den sorte dame». Turer i 2014.


 

Årsskrift Magnus 2013 – kr.20,-

Innhold: Kvinner i Skjeberg gjennom tidene. Carl Johan og gratulasjonsreisen til Stockholm. Mathisbråten. Truls og Oskar. Småbruket/hagebruket Westlund på Bede. Mulig spor etter en forsvunnen kirke ved Knegtehuset på Borgen. Eldre næringsdrivende på Klavestadhaugen nord og Borgenhaugen syd for (Skolegata) Torvaldslyst. Frøknene på Værn. Kjerringholmen. Intervju med Rigmor Martinsen (f. Hansen) født i 1928. Turer i 2013.

 

 

Årsskrift Magnus 2012 – kr.20,-

Innhold: Det som det IKKE ble noe av i Skjeberg. Ingedal kirke i Skjeberg. Visste du at… Et mulig gravfunn fra yngre steinalder på gården Høili (Høyli) i Ingedal. Mathisbråten. Turer med mer 2012.


 

Årsskrift Magnus 2011 – kr.20,-

Innhold: Suterød skole. De gamle storsagene i Østfold. Skjeberg elverk. Innberetning om oldtidsminner i Skjeberg. St. Olavs kilde. Klesvask på Sandbakken. Kallenavn. Litt om talemålet. Koppeattest med oversettelse.


 

Årsskrift Magnus 2010 – kr.20,-

Innhold: Skjebergdalen kirke. Erling Johansen. Fra bondesnekkeri til storbedrift. En vandringsmann. Barndomsminner. Saltaposten. Skoletannlegen. Bygdesang. Arbeid i torvmosene. Hvorledes man pynter et juletre. Klassebilde Hornes skole 1913.

 

 

Årsskrift Magnus 2009 – kr.20,-

Innhold: Sommerens barndomsminner. Vestre Skjeberg. Kulturminnevern i Norge. S.S.V. Bilselskap A.S. Affæren ved Ingedal. Hornnes skole 100 år. Brændevin i Smaalenene.

Fra Skjeberg Helseråd. Skibsrederiet og Gammel overtro.


 

Årsskriftet Magnus 2008 - kr.20.-

Innhold: Navestad skole 100 år. Speiding på Sandbakken 1912-1995. Strøvtog på Grimsøya.Lakreikasa nord i Tvetervannet. Sogneselskapet. Skysstasjoner.

 

 

Årsskriftet Magnus 2007 - kr.20.-
Innhold: Buerbekken . Gruver i Skjeberg. Gruver i Skjebergdalen. Fra Saghyttens historie. Oldtidsminner i Skjebergdalen. Hafslund fabrikk. Snekkerens hverdag. Veien gjennom bygda. Sarpebrakkene.

 

 

Årsskriftet Magnus 2006 - kr.20.-
Innhold: Jørgen Wetlesen fra Hornes. Strøvtog på Grimsøya. Fortell mer bestefar. Historien om en flintdolk. Fra William Scmidts memoarer. H.B på Klavestadhaugen. Kildebråten rett bak Dunderskauen 1950. Skjeberg småindustri . Da skypumpa tok låven til Kristian Halvorsrød.

 


Årsskriftet Magnus 2005
  - kr.20,-

Innhold: Strøvtog på Grimsøen. Borgenhaugen og Hafslund. Skjeberg Sportsklubb 75 år.Hafslundbanen. Da Smaalensbanen ble til. Skjebergkilen. Seilskutetiden.

 

Årsskriftet Magnus 2004 - kr 20,-

Innhold: 1905 - Skjeberg for 100 år siden. Oldsaker fra Skjeberg.
Operasjon "Betongblanding" i Skjeberg. Minner fra Sandbakken og Klavestadhaugen.

 

 

Årsskriftet Magnus 2003 - kr 20,-

Innhold: Den store feltmanøveren. Erindringer. Det mørke fastland. Brennevinsbrenning i Skjeberg. Funn og boplasslokaliteten "Raet". Johannes smed forteller. Rapport fra turkomiteen 2003.

 


Årsskriftet Magnus 2002 - kr 20,-
Innhold:
Stasjonsbyen. Erling Johansen og bronsekniven. Værvarsling i gamle dager.
Erindringer. Krampen og Kramperøset. Oscar Torp-rapport fra turkomiteen. Vaskerstua.

 


Årsskriftet Magnus 2001 - kr 20,-

Innhold: Årsskriftet inneholder beretningen om presten Joachim Schiørn som kunne mer enn sitt Fader vår. Han besøkte ofte menigheten til fots, men det hendte også at han gikk seg en tur på hendene. Syver Isetorps skoleminner blir beskrevet i artikkelen om Foss skole.
Vannkildene i Skjeberg blir kartlagt av Harry Fredrichsen.
Gammelstuen er en beretning som ble skrevet i 1963. Historielaget har fått tillatelse til å publisere artikkelen.

 

 

 

Årsskriftet Magnus 2000 - UTSOLGT

Innhold: Stor artikkel om Borgenhaugen fra midten av 1900-tallet. Les om byggingen av Karlsøybrua i Ullerøy,
dannebrogmannen Zacharias Mellebye og en del skolehistorie.

 

 

 

Årsskriftet Magnus 1999 - UTSOLGT

Innhold: A/S Haga Hoell & Co, Industrien på Ise, Deling av Skjeberg i to herreder, Kornmagasinet, Nybølet i Skjeberg,
fra Skjebergmarka, Svarteboka og andre minner, Lillebysamlingen, Navestad IF, Johannes Smed, Skolehistorie

 

 

 

Årsskriftet Magnus 1998 - UTSOLGT

Innhold: Skjeberg Historielag 20 år, Skjeberg teglverk, Stedsnavnregistrering, Gamle ringbolter for båtfester, Brokkurt,
Streiftog i Skjebergdalen, Fotball for 90 år siden, Anker Aaserød, Tresking for 100 år siden, Husmandskontrakt, Franz Jonsen Hornnes

 

 

 

Årsskriftet Magnus 1997 - UTSOLGT

Innhold: Kolera og kolerakirkegården på Sandbakken, Da ulven tok et barn i Skjeberg, Fra Skjeberg Helseråd, Kong Magnus Sigurdsson,

Da Syver lurte svenskene ved Guslund, Tuntreet, Sørle - Noen glimt fra en 1000-årig historie.

 

 

 

Årsskriftet Skjeberg Historielag 1996 - UTSOLGT

Innhold: Om Skjeberg Historielag, Stenhogging i Skjeberg, 1905, Legmannsbevegelsen i Ullerøy 1850-1900, Litt om slekts- og familieforhold i Ullerøy,
Orgler og organister i Skjebergkirkene, Gutt mellom to kriger, Gårdsarkiv for Skjeberg, gården Melleby i Ingedal.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©