19. Nov. 2016

 

hovedsiden | Folketellinger|


 


Magnus

Slektsgranskning

- internett

- Bygdebok
       

 

Skjeberg Historielag

Stiftet 12.10.1978

Org. nr.: 913 425 383

 

Grasrotandel til Laget

 
www.skjeberg-historielag.org | k-inpe@online.no


Finn Skjeberg Historielag på Google Earth

 Alle folketellinger er nå trykket opp og til salgs

 

Folketellingene 1801, 1865, 1875 og 1900 er dataregistrert og foreligger nå som bøker. Mikrofilm av de forskjellige tellingsskjemaene er benyttet som hovedkilde. I tillegg er Sandbekk fattiggård med i 1900-tellingen. Denne finnes ikke på mikrofilm. Som grunnlag i registreringen av 1801-tellingen har vi også hatt en kopi av kladdelistene som ble brukt ved tellingen. Disse er mer innholdsrike enn den filmede originale listen.

 

 

Med en identisk gjengitt hovedliste som grunnlag er det skrevet ut fire lister, sortert alfabetisk på fornavn, etternavn, fødested og til slutt en liste over gårdsnavn i alfabetisk rekkefølge. Bøkene vil være av stor interesse for slektsforskere, lokalhistorikere og andre. De foreligger i formatet A4. Prisen er kr 150,- for 1801-tellingen og kr 200,- for de andre. Postens porto vil komme i tillegg.
Publikasjonene under kan bestilles pr. Epost se under, eller ved brev til Skjeberg Historielag, Stasjonsveien 52, 1746 Skjeberg.

 

 

 

 

Tittel/beskrivelse

Pris

Bestillinginformasjon:

Folketellingen Skjeberg 1801

kr 150,-

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Folketellingen Skjeberg 1865

kr 200,-

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Folketellingen Skjeberg 1875

kr 200,-

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

Folketellingen Skjeberg 1900

kr 200,-

Skjeberg Historielag: k-inpe@online.no

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©