19. Nov. 2016

 

hovedsiden | Kulturminnevern |


 


Magnus

Slektsgranskning

- internett

- Bygdebok
       

 

Skjeberg Historielag

Stiftet 12.10.1978

Org. nr.: 913 425 383

 

Grasrotandel til Laget

 
www.skjeberg-historielag.org | k-inpe@online.no


Finn Skjeberg Historielag på Google Earth

 Arkeologi- og Kulturminnekomiteen

i Skjeberg Historielag driver et aktivt kulturminnevernSkjeberg Historielag – Arkeologi- og Kulturminnekomiteen har følgende oppgaver:


  • Gjøre Skjebergs forhistorie kjent, så vel innenfor som utenfor Skjebergs grenser.


  • Arbeide aktivt for å verne alle våre mange kulturminner så vel kjente som ukjente, samt bidra til at nye funn blir registrert, og kommer inn til rette kulturminnevern myndighet etter loven her.


  • Samarbeider nært og aktivt med Fylkeskonservatoren i Østfold, samt Kulturhistorisk Museum, universitet i Oslo, Arkeologisk seksjon, og Fornminneseksjonen. Og med andre foreninger og sammenslutninger som naturlig hører inn under vernet av våre kulturminner


Skjeberg Historielag – Arkeologi- og Kulturminnekomiteen har og kan tilby følgende:


  • Registreringsarkiv over alle til nå kjente løse og faste kulturminner i Skjeberg.


  • Komiteen foretar turer og befaringer til kjente og mindre kjente kulturminner.


  • Komiteen følger med i kommunens reguleringsplaner og andre tiltak som kan komme i konflikt med våre fredede kulturminner, og andre verneverdige områder.


Til: Skjeberg Historielag – Arkeologi- og Kulturminnekomiteen kan alle henvende seg som lurer på noe om:


  • Arkeologiske- funn/registreringer og observasjoner i Skjeberg.


  • Er det gjort noen funn på min eiendom?


  • Hvor gammelt er dette? Eller hva er dette ?


  • Hvem svarer på hva i kulturminnevern forvaltningen i Østfold fylke?

                                        

Eller har du/dere gjort noen spennende funn, eller observert noe du/dere lurer på om kan være av interesse for kulturminnevernet:


TA KONTAKT! (Se under).


Henvendelser vedr.: Faste og løse kulturminner med mer i Skjeberg kan rettes til følgende:


Arkeologisk leder: Heine Iversen. Tlf.: 69 16 32 17


Eller send et brev til: Skjeberg Historielag – Arkeologi- og Kulturminnekomiteen, Stasjonsveien 52, 1746 SKJEBERG, eller e-post: k-inpe@online.no


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©